Τέλης Τύμπας

Τέλης Τύμπας

Ο Τέλης Τύμπας είναι καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Νεότερους Χρόνους στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκλεγεί πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Δικτύου των Ευρωπαίων Ιστορικών της Τεχνολογίας «Tensions of Europe», αντιπρόεδρος υπεύθυνος για την Έρευνα του European Master’s Programme οn Society, Science and Technology (ESST) και διευθυντής του διατμηματικού προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ «Science, Technology, Society – Science and Technology Studies». Η έρευνά του έχει υποστηριχθεί από υποτροφίες και προγράμματα των National Science Foundation, ΙΕΕΕ History Center, Smithsonian Institution, Hagley Museum and Library, Chemical Heritage Foundation, European Science Foundation, EE, καθώς και από θητείες ως επισκέπτης ερευνητής στις ΗΠΑ (ΜΙΤ Program in Science, Technology, Society), στη Σουηδία (Swedish Institute for Disability Research) και στη Γερμανία (Viadrina Center B/Orders-in-Motion). Στα αγγλικά κυκλοφορεί το βιβλίο του Calculation and Computation in the Pre-electronic Era: The Mechanical and Electrical Ages (Springer, 2017).

Ιστορία των τεχνολογιών υπολογισμού και αυτοματισμού στην ενέργεια και την επικοινωνία

Ο όρος ψηφιακό (digital), κομβικός στο τεχνικό λεξιλόγιο της εποχής μας, δεν υπήρχε πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ουσιοκρατική διάκριση των υπολογιστών σε αναλογικούς (analog) και μη αναλογικούς, ψηφιακούς, και η εγγενής σε αυτήν ιδεολογική υποτίμηση του αναλογικού υπολογιστή ως τεχνικά κατώτερου εισήχθησαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940. Το επιχείρημα του ανά χείρας βιβλίου είναι ότι το αναλογικό και το ψηφιακό είναι στην πραγματικότητα αδιαχώριστα στην κοινωνική διαδικασία παραγωγής υπολογισμών, με το αναλογικό να αντιστοιχεί στο μεταβλητό κεφάλαιο και το ψηφιακό στο σταθερό. Η ανάδειξη της σημασίας της παραγωγής υπολογιστικής αναλογίας, της αξίας δηλαδή της εργασίας για την παραγωγή μιας αναλογίας μεταξύ υπολογιστή (computer) και αυτού που υπολογίζονταν με βάση αυτόν, του υπολογιζόμενου (computable), είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου. Το βιβλίο περιλαμβάνει μια ιστορική και ιστοριογραφική επισκόπηση (Μέρος Ι), μια ιστορία της τεχνολογίας του εκτός γραμμής (offline) υπολογισμού στην ενέργεια (Μέρος ΙΙ) και μια εισαγωγή στην ιστορία του επιγραμμικού (online) υπολογισμού (δηλαδή του αυτοματισμού) στην επικοινωνία. 

Ταυτότητα

Στην υδατογραφία Angelus Novus του Klee, ο αναπαριστάμενος άγγελος, ο Άγγελος της Ιστορίας του Benjamin, είναι ένας δυνητικός αρωγός.

» περισσότερα

Επικοινωνία

ANGELUS NOVUS, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γράμμου 40, Βριλήσσια 152 35, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-6137942

info[AT]angelus-novus[DOT]gr

Εγγραφή στο newsletter